Bài 18. Hiện tượng nhiệt điện, hiện tượng siêu dẫn


Nêu nhận xét về sự thay đổi của điện trở của cột thủy ngân ở lân cận nhiệt độ 4K.GiảiDựa vào đồ thị (Hình 18.3) ta có nhận xét: ở lân cận nhiệt độ 4K thì điện trở của thuỷ ngân...
Câu nào dưới đây nói về hiện tượng nhiệt điện là không đúng?A. Cặp nhiệt điện gồm hai dây dẫn diện có bản chất khác nhau hàn nối với nhau thành một mạch kín và hai mối hàn của nó...
Chọn đáp án đúng.Một mối hàn của một cặp nhiệt điện có hệ số \({\alpha _T} = 65\mu V/K\) được đặt trong không khí ở 20°C, còn mối hàn kia được nung nóng đến nhiệt độ 232°C. Suất điện động...