Bài 18. Hiệu ứng Đốp – ple


Bài 1. Hiệu ứng Đốp - ple gây ra hiện tượng gì sau đây?A. Thay đổi cường độ âm khi nguồn âm chuyển động so với người nghe.B. Thay đổi độ cao của âm khi nguồn âm chuyển động so...
Bài 2. Trong trường hợp nào sau đây thì âm do máy thu ghi nhận được có tần số lớn hơntần số của âm do nguồn âm phát ra?A. Nguồn âm chuyển động ra xa máy thu đứng yên.B. Máy...
Bài 3. Một cái còi phát sóng âm có tần số \(1 000\) Hz chuyển động đi ra xa một người đứng bên đường về phía vách đá với tốc độ \(10\) m/s. Lấy tốc độ âm trong không khí...