Bài 18: Máy tăng âm


Nêu các chức năng của máy tăng âm.Trả lời:Máy tăng âm là một thiết bị khuếch đại tín hiệu âm thanh.Chức năng các khối tăng âm:+ Khối mạch vào: tiếp nhận tín hiệu âm tần từ các nguồn khác nhau.+...
Khối nào quyết định mức độ trầm, bổng của âm thanh? Cường độ âm thanh do khối nào quyết định?Trả lời:+ Khối mạch âm sắc: dùng để chiều chỉnh độ trầm – bổng của âm thanh.+ Cường độ âm thanh do...
Máy tăng âm thường được dùng trong những trường hợp nào?Trả lời:Máy tăng âm dùng vào nơi nào cần khuếch đại âm thanh cho to, cho hay, dùng nghe nhạc, dùng làm bộ khuếch đại cho các loa truyền thanh...