Bài 18. Mol – Tài liệu Dạy-học Hóa học 8


Đề bàiQuan sát hình 3.1 dưới đây để đưa ra khái niệm mol. Lời giải chi tiếtMol là lượng chất có chứa 6.1023 nguyên tử hay phân tử của chất đó.
Đề bàiLàm thế nào để chuyển đổi giữa lượng chất ( số mol) và số nguyên tử, phân tử chất và ngược lại.Lời giải chi tiếtNếu đặt n là số mol chất, ta có công thức chuyển đổi sau:\(n =...
Đề bàiQuan sát cân tưởng tượng và hãy cho biết khối lượng mol là gì? Lời giải chi tiếtKhối lương mol là khối lượng tính bằng g/mol của N nguyên tử hay phân tử của chất đó.Nhận xét: Khối lượng mol...
Đề bàiHoàn thành bảng sau: ChấtCông thức hóa họcNguyên tử khối,phân tử khốiKhối lượng mol nguyên tử, phân tửĐồng 64 đvC64 g/molOxi   Muối ăn   Đá vôiCaCO3   Lời giải chi tiết  ChấtCông thức hóa họcNguyên tử khối,phân tử khốiKhối lượng mol nguyên tử, phân tử ĐồngCu64...
Đề bàiEm có nhận xét gì về thể tích của 1 mol các khí ( ở cùng nhiệt độ và áp suất) trong hình 3.3. Lời giải chi tiếtTheo hình 3.3 thì N phân tử O2, N phân tử CO2, và...
Đề bàiEm hãy nhận xét về khối lượng mol, thể tích mol của các chất khí khác nhau trong cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất. 1 mol O21 mol CO21 mol H2Khối lượng mol   Thể tích mol\({V_{{O_2}}} = {V_{C{O_2}}} =...
Đề bài0,5 mol phân tử oxi có chứa bao nhiêu phân tử oxi?A. N phân tử O2                         B. 3.1023 phân tử O2C. 6.1023 phân tử O2      ...
Đề bàiỞ cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất thìA. Thể tích mol của các khí  khác nhau.                   B. Thể tích các khí bằng nhau.C. Thể tích mol của các khí bằng 22,4 lít.                 D. Thể tích mol của các khí...
Đề bàiKhối lượng mol của nước là 18g/mol, nghĩa là:A. Khối lượng của 1 phân tử nước là 18g/mol. B. Khối lượng của N phân tử nước la 18g/molC. Khối lượng của 3.1023 phân tử nước là 18g/mol     D. Tất cả đều...
Đề bàiHoàn thành bảng so sánh giữa nguyên tử khối, phân tử khối và khối lượng mol nguyên tử, phân tử của 1 chất. Nguyên tử khối, phân tử khốiKhối lượng mol nguyên tử, phân tửGiống nhauCó cùng ……………………… Khác nhauKhối lượng...
Đề bàiHãy cho biết số nguyên tử và phân tử có trong mỗi lượng chất sau:a) 1,5 mol nguyên tử Na             b) 0,75 mol phân tử cloc) 0,15 mol phân tử nước       ...
Đề bàiTính khối lượng mol của:a) 1 mol nguyên tử K và 1 mol phân tử K2O              b) 1 mol nguyên tử Fe và 1 mol phân tử Fe2O3c) 1 mol phân tử NaCl                                                d) 1 mol nguyên tử S và 1...
Đề bàiTính thể tích ( đktc) của:a) 1 mol phân tử CO2     b) 2 mol phân tử N2c) 1,5 mol phân tử O2  d) 0,15 mol phân tử Cl2Lời giải chi tiếta) 1 mol phân tử CO2 (đktc) có thể...