Bài 18: Nhôm


Đề bàiHãy điền vào bảng sau những tính chất tương ứng với những ứng dụng của nhôm:STTTính chất của nhômỨng dụng của nhôm1 Làm dây dẫn điện2 Chế tạo máy bay, ô tô, xe lửa,....3 Làm dụng cụ gia đình: nồi, xoong,.... Lời giải...
Đề bàiViết các phương trình hoá học để hoàn thành chuỗi biến hoá sau:Lời giải chi tiết\(\eqalign{ & (1)\,2Al\, + 3C{l_2}\xrightarrow{{{t^o}}}\,\,2AlC{l_3} \cr & (2)\,\,AlC{l_3}\,\,\, + \,\,\,3AgN{O_3}\, \to \,\,3AgCl\,\, + \,\,Al{(N{O_3})_3} \cr & (3)\,\,Al{(N{O_3})_3}\,\, + \,\,\,3KOH\,\, \to \,Al{(OH)_3}\,\, \downarrow \,\, +...
Đề bàiCó thể sử dụng xô, nồi, chậu nhôm để đựng nước vôi không? Có thể dùng nồi nhôm để muối dưa, muối cà được không? Giải thích.Lời giải chi tiếtNước vôi chính là dung dịch \(Ca(OH)_2\)Al tác dụng với...
Đề bàiNhôm là kim loại nào trong 4 kim loại A, B, C, D? Lời giải chi tiếtAl tác dụng với \(Cl_2; NaOH, HCl, H_2SO_4\) loãng, \(HNO_3\) loãng, \(H_2SO_4\) đặc nóng, và \(HNO_3\) đặc nóngAl không tác dụng với \(H_2SO_4\) đặc,...
Đề bàiBằng phương pháp hoá học, hãy nhận biết các bột kim loại sau: Al, Fe, Ag.Lời giải chi tiết  AlFeAg Dung dịch NaOHTan, có khí thoát raKhông hiện tượngKhông hiện tượng Dungdịch HClxTan, có khí thoát raKhông hiện tượng...
Đề bàiCho 31,2 gam hỗn hợp Al2O3 tác dụng với dung dịch HCl, thu được 13,44 lít khí H2 (đktc).a. Tính khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp đầu.b. Tính thể tích dung dịch HCl 1M đã tham gia phản...