Bài 18. Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thự…


1.Thực dân Pháp bội ước và tiến công nước taMặc dù đã kí Hiệp định Sơ bộ 6-3-1946 và Tạm ước 14-9-1946, thực dân Pháp vẫn đẩy mạnh việc chuẩn bị chiến tranh xâm lược nước ta một lần nữa.Ngay...
1.Cuộc chiến đấu ở các đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16Ở Hà Nội, khoảng 20 giờ ngày 19-12-1946, cuộc chiến đấu bắt đầu. Nhân dân đã khiêng bàn ghế, tủ, kiện hàng, hạ cây cối v.v..làm thành những chướng...
1.Chiến dịch Việt Bắc thu-đông năm 1947Tháng 3-1947, Chính phủ Pháp cử Bôlae làm Cao ủy Pháp ở Đông Dương, thay Đácgiăngliơ, thực hiện kế hoạch tiến công căn cứ địa Việt Bắc nhằm nhanh chóng kết thúc chiến tranh.Thực...
1.Hoàn cảnh lịch sử mới của cuộc kháng chiếnTừ sau chiến thắng Việt Bắc thu –đông năm 1947, cuộc kháng chiến của nhân dân ta đã có thêm những thuận lợi, song cũng phải đối mặt với nhiều thách thức...
Đề bàiVì sao cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược bùng nổ ngày 19/12/1946?Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 12 trang 130, suy luận tìm ra câu trả lời. Lời giải chi...
Đề bàiPhân tích nội dung cơ bản đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp của Đảng. Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào kiến thức của bản thân để phân tích từng nội dung của đường lối kháng chiến...
Đề bàiCuộc chiến đấu của quân dân ta trong những tháng đầu kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp diễn ra như thế nào?Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 12 trang 131, 132 để...
Đề bàiTa đã làm gì để chuẩn bị cho cuộc kháng chiến lâu dài?Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 12 trang 132, 133 để trả lời. Lời giải chi tiết- Sau khi rút khỏi Hà Nội,...
Đề bàiChiến dịch Việt Bắc thu – đông năm 1947 đã diễn ra như thế nào? Nêu kết quả và ý nghĩa của chiến dịch. Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 12 trang 133, 134 để...
Đề bàiCuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện của ta được đẩy mạnh như thế nào sau chiến thắng Việt Bắc thu – đông năm 1947?Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 12 trang 135 để...
Đề bàiChiến dịch Biên giới thu – đông năm 1950 của ta được mở trong hoàn cảnh như thế nào? Nêu diễn biến, kết quả và ý nghĩa của chiến dịch. Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch...
Đề bàiPhân tích tính chính nghĩa và tính nhân dân của đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp của Đảng. Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào kiến thức đã học và những hiểu biết của bản thân để...
Đề bàiNêu từ 5 đến 7 sự kiện tiêu biểu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp từ khi bùng nổ đến chiến dịch Biên giới thu - đông năm 1950. Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa...