Bài 18. NHŨNG NĂM ĐẦU CỦA CUỘC KHÁNG CHIÊN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1946 – 1950)


Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý đúng.1. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược bùng nổ trong hoàn cảnhA. quân Nhật tăng cường những hoạt động chống phá cách mạng Đông Dương.B. quân Trung Hoa...
Hãy điền chữ Đ vào ô □ trước câu đúng hoặc chữ s vào ô □ trước câu sai 1. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, Chỉ thị Toàn dân kháng chiến và tác phẩm Kháng chiến nhất định thắng...
Hãy ghép thời gian với sự kiện lịch sử trong các bảng dưới đây cho phù hợp.Bảng 1. Những diễn biến chính của chiến dịch Việt Bắc thu - đông năm 1947Thời gianSự kiện lịch sử1. Ngày 7-10-1947,2. Ngày 9-10-1947,3....
Hãy điền những nội dung cho phù hợp vào chỗ chấm (...) trong bảng dưới đây vế cuộc chiến đấu ở các đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16 trong những năm đầu kháng chiến toàn quốc chống thực dân...
Chứng minh tính chất chính nghĩa và tính nhân dân của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946 -1954).Trả lời:a. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta là chính nghĩa, vì:+ Chúng ta...
Trình bày kết quả và ý nghĩa của chiến dịch Biên giới thu - đông năm 1950.Trả lời:*Kết quả- Sau hơn một tháng, chiến dịch Biên Giới kết thúc thắng lợi- Ta đã loại khỏi vòng chiến đấu 8.000 địch...