Bài 18. Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)


Khoanh tròn vào chữ in hoa trước ý trả lời đúngCâu 1. Điểm nổi bật của nền tình hình kinh tế Mĩ trong thập kỉ 20 của thế kỉ XXbị thiệt hại nghiệm trọng vì chiến tranhLâm vào tình trạng...
Hãy điền chữ Đ(đúng) hoặc chứ S(sai) vào [ ] trước các câu sau[ ] Giống như các nước tư bản Châu Âu, nước Mĩ sau hai cuộc chiến tranh thế giới phát triển qua ba giai đoạn là: 1918-1923...
Tình hình kinh tế Mĩ trong thập kỉ 20 của thế kỉ XX phát triển như thế nào? Nguyên nhân của sự phát triển đó.- Sự phát triển của nền kinh tế Mĩ: ………….- Nguyên nhân phát triển: ……………………Hướng dẫn...
Quan sát các hình sau đây và nêu nhận xét.Bức tranh 1. bãi đỗ xe oto Niu Ooc năm 1928Bức tranh 2. Mô tả chính sách mớiHướng dẫn làm bài:1. Phản ánh sự tương phản trong xã hội Mĩ: đối lập với...
Nước Mĩ thoát khỏi khủng hoảng kinh tế 1929-193 là do đâu? Hướng dẫn làm bài:- Do thực hiện “ chính sách mới”- Vai trò của tổng thống Ru-rơ-ven