Bài 18. Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939)


Nêu nhận xét của em về chính sách mới của Mĩ qua hình 69.Học sinh tự nhận xét.
Gánh nặng của cuộc khủng hoảng ở Mĩ chủ yếu đè nặng lên tầng lớp nào?Hướng dẫn.Gánh nặng của cuộc khủng hoảng kinh tế ở Mĩ chủ yếu đè nặng lên tầng lớp công nhân, nông dân,... - giai cấp...
Vì sao nước Mĩ thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933?Hướng dẫn.Nước Mĩ thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng vì Tổng thống mới đắc cử cuối năm 1932 là Ru-dơ-ven đã thực hiện Chính sách mới. Chính...
Trình bày nội dung của chính sách mới của Ph. Ru-dơ-ven.Hướng dẫn.Chính sách mới bao gồm các biện pháp nhằm giải quyết nạn thất nghiệp, phục hồi sự phát triển của các ngành kinh tế - tài chính. Chính phủ...
Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918) đã tạo cho nước Mĩ cơ hội thuận lợi để phát triển kinh tế. Mĩ bước vào thời kì phồn vinh trong thập niên 20 và trở thành trung tâm công...
II. Nước Mĩ trong những năm 1929-19391. Cuộc khủng hoảng kinh tế (1929-1939) ở MĩTrong khi giai cấp tư sản của Mĩ đang hết lời ca ngợi sự phồn vinh của nền kinh tế thì cuộc khủng hoảng kinh tế...
Theo em hai bức ảnh (Hình 65 và 66 trang 93 - SGK) phản ánh điều gì?Hướng dẫn.Hai bức hình nói lên sự phát triển kinh tế cuar nước Mĩ tăng trưởng mạnh sau chiến tranh thế giới thứ nhất.
Đảng cộng sản Mĩ ra đời trong hoàn cảnh nào?Hướng dẫn.Do bị bóc lột, thất nghiệp, do những bất công xã hội và nạn phân biệt chủng tộc, phong trào công nhân phát triển trong khắp các bang của nước...
Qua các hình ảnh 65, 66, 67, em có nhận xét gì về những hình ảnh khác nhau của nước Mĩ?Hướng dẫn.Nhận xét: Các hình ảnh thể hiện nước Mĩ là nước có nền kinh tế phát triển nhanh sau...
Kinh tế nước Mĩ đã phát triển thế nào trong thập niên 20 của thế kỉ XX.Hướng dẫn.Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918) đã tạo cho nước Mĩ cơ hội thuận lợi để phát triển kinh tế....