Bài 18. Ôn tập: Chín năm kháng chiến bảo vệ độc lập dân tộc (1945 – 1954)


Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định điều gì và có tác dụng như thế nào?Trả lời:  - Khẳng định: quyết tâm chiếm đấu bảo vệ nền độc lập dân tộc.-...
Nhà thơ Tố Hữu đã viết:“Mường Thanh, Hồng Cúm, Him LamHoa mơ lại trắng, vườn cam lại vàng”Những địa danh được nhắc tới trong hai câu thơ trên gợi cho em nhớ đến sự kiện lịch sử nào?Trả lời:  Những...
Hãy sắp xếp các sự kiện lịch sử dưới đây theo trình tự thời gian, bằng cách đánh số 1, 2, 3 … vào ô ☐ trước mỗi sự kiện lịch sử đó:☐ Chiến dịch Biên giới☐ Chiến dịch Điện...
Hoàn thành bảng sau về một số sự kiện lịch sử nổi bật của nước ta từ năm 1946 đến năm 1954:NămSự kiệnÝ nghĩa lịch sử1946Bác Hồ kêu gọi toàn quốc kháng chiến 1947  1950  1951  1954  Trả lời: NămSự kiệnÝ nghĩa lịch sử1946Bác Hồ...
Kể tên một số nhân vật lịch sử tiêu biểu trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.Trả lời:  Tô Vĩnh Diện, Phan Đình Giót, Bến Văn Đàn, Lương Đình Của,….