Bài 18. Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (phần từ năm 1917 đến…


I. Những kiến thức cơ bản về lịch sử thế giới hiện đại (1917-1945)Trong gần 30 năm (1917-1945), nhiều sự kiện lịch sử đã diễn ra trên toàn thế giới. Trong số đó, có những sự kiện tác động, ảnh hưởng...
II. Những nội dung chính của lịch sử thế giới hiện đại (1917-1945)Trong gần 30 năm (1917-1945), nội dung lịch sử thế giới hiện đại nổi bật với những vấn đề chính sau đây:1. Trong thời kì này diễn ra...
Đề bàiLập niên biểu về những sự kiện chính của Lịch sử thế giới hiện đại (phần từ năm 1917 đến năm 1945).Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào kiến thức đã học để lập bảng.Lời giải chi tiết...
Đề bàiNêu một ví dụ về mối liên hệ giữa lịch sử thế giới và lịch sử Việt Nam trong thời kì 1917 - 1945.Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào kiến thức đã học, liên hệ để trả...
Đề bàiSưu tầm một số tài liệu, văn kiện Đảng,… liên quan đến những sự kiện lịch sử thế giới hiện đại (phần từ năm 1917 đến năm 1945).Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào kiến thức đã học,...