Bài 18: Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (Phần từ năm 1917 đến năm 1945)


BÀI TẬP 3: Hãy lựa chọn và điền những sự kiện dưới đây vào cột B của bảng cho phù hợp.a)  Bùng nổ cao trào cách mạng ở các nước tư bản châu Âu. Quốc tế Cộng sản thành lập.b) ...
BÀI TẬP 3: Hãy điền vào bảng hệ thống kiến thức các sự kiện tiêu biểu của lịch sử thế giới từ năm 1917 đến năm 1945. 1. Nước Nga - Liên Xô:Thời gianSự kiệnDiễn biến chínhKết quả, ỷ nghĩa2-1917Cách mạngTổng...
BÀI TẬP 4: Để thoát khỏi tình trạng khủng hoảng trong những năm 1929 - 1933, các nước tư bản đã tiến hành những biện pháp gì?1. Anh - Pháp - Mĩ12. Đức - l-ta-li-a - Nhật BảnTrả lời:1.Anh - Pháp...
BÀI TẬP 5: Hãy điền chữ Đ vào ô  trước câu đúng hoặc chữ S vào ô trước câu sai khi nhận định về lịch sử thế giới thời kỳ 1917-1945.   Thời kì này, diễn ra những chuyển biến quan trọng trong...
BÀI TẬP 6: Dựa vào kiến thức lịch sử Việt Nam, trình bày sự tác động của lịch sử thế giới hiện đại (1917 - 1945) đến tình hình cách mạng Việt Nam thời kì này.Trả lời:1. Tác động cách...
BÀI TẬP 1: Hãy nêu những nội dung chính của lịch sử thế giới từ năm 1917 đến năm 1945.Trả lời:Những nội dung chính của lịch sử thế giới từ năm 1917 đến năm 1945:1. Sự phát triển khoa học-kĩ thuật...