Bài 18: Quyền được đảm bảo an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín


Bài tập 1:Hãy nêu nội dung cơ bản của quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín của công dân.Trả lời Điều 73, hiến pháp 1992 quy định: Thư tín, điện thoại, điện tín của...
Bài tập 2:  Em hãy kể một số hành vi vi phạm quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín của công dân.Trả lời  + Tự ý bóc thư của người khác+ Tự ý nghe điện...
Bài tập 3: Công dân có trách nhiệm gì đối với quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín của mình và của người khác?Trả lời - Biết tự bảo vệ quyền của mình- Tôn trọng...
Bài tập 4: Theo em, ý kiến nào dưới đây là đúng với quy định của pháp luật vê quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín của công dân?A.Thư của người thân...
Bài tập 8:Liên là một nữ sinh lớp 6, học giỏi, tính tình lại dịu dàng nên có nhiều bạn mến. Có một bạn nam lớp khác viết thư kết bạn với Liên. Bình đọc trộm được bức thư đó,...
Bài tập 10:Nhà bà Ba gần nhà bà Tám. Hai nhà từ lâu đã có xích mích về chuyện làm ăn. Một hôm khi bà Ba đi vắng, người đưa thư đến không gặp nên nhờ bà Tám chuyển hộ bức...
Bài tập 10:Em sẽ làm gì trong các tình huống sau?a)  Em nhặt được lá thư của ai đó rơi ở sân trường.b)  Phát hiện có người chiếm đoạt thư hoặc xem trộm thư của người khác.c) Em đang nói...
Em hãy phân tích xem trong truyện trên, những ai có hành vi sai trái và sai trái như thế nào?Trả lời + Em hãy phân tích xem trong truyện trên, Bạn Nguyễn Thị Hòa và thầy chủ nhiệm đã có hành...
Em hãy đề xuất cách giải quyết vụ việc trên một cách hợp lí, đúng pháp luật?Trả lờiTheo em, thầy giáo chủ nhiệm nên gọi cô văn thư và Hòa để đối chứng trước, sau đó nên để Hòa tự nhận...