Bài 18. Sự nở vì nhiệt của chất rắn


Bài 18.1. Hiện tượng nào sau đây sẽ xảy ra khi nung nóng một vật rắn?A. Khối lượng của vật tăng.B. Khối lượng của vật giảm.C. Khối lượng riêng của vật tăng.D. Khối lượng riêng của vật giảmTrả lờiChọn DKhi...
Bài 18.2. Một lọ thủy tinh được đậy bằng nút thủy tinh. Nút bị kẹt. Hỏi phải mở nút bằng cách nào trong các cách sau đây?A. Hơ nóng nút.                    ...
Bài 18.3 Hãy dựa vào bảng ghi độ nở dài tính ra mi-li-mét của các thanh dài 1m, làm bằng các chất khác nhau, khi nhiệt độ tăng thêm 1°C để trả lời các câu hỏi sau: Thủy tinh chịu lửaThủy tinh...
Bài 18.4. Hình 18.1 vẽ dụng cụ thí nghiệm chứng minh sự nở dài của vật rắn.Thanh ngang đặt vừa khít vào giá đo khi cả hai đều ở nhiệt độ trong phòng (H.18.1).a)   Tại sao khi hơ nóng thanh...
Bài 18.5. Khi làm lạnh vật rắn thì khối lượng riêng của vật tăng vìA. khối lượng của vật tăng, thể tích của vật giảm.B. khối lượng của vật giảm, thể tích của vật giảm.C. khối lượng của vật không...
Bài 18.6. Khi nung nóng vòng kim loại vẽ ở hình 18.2 thìA. bán kính R1 tăng, bán kính R2 giảm.B. bán kính R2 tăng, bán kính R1 giảm.C. chiều dài d giảm.                      ...
Bài 18.7. Khi nhiệt độ thay đổi, các trụ bê-tông cốt thép không bị nứt vìA. bê-tông và thép không bị nở vì nhiệt.B. bê-tông nở vì nhiệt nhiều hơn thép,C. bê-tông nở vì nhiệt ít hơn thép.D. bê-tông và...
Bài 18.8. Ba thanh, một bằng đồng, một bằng nhôm, một bằng sắt, có chiều dài bằng nhau ở 0°C. Khi nhiệt độ của ba thanh cùng tăng lên tới 100°C, thìA. chiều dài ba thanh vẫn bằng nhau.B. chiều dài...
Bài 18.9. Một quả cầu bằng nhôm bị kẹt trong một vòng bằng sắt. Để tách quả cầu ra khỏi vòng, một học sinh đem hơ nóng cả quả cầu và vòng. Hỏi bạn đó có tách được quả cầu...
Bài 18.10 Có hai cốc thủy tinh chổng khít vào nhau. Một bạn học sinh định dùng nước nóng và nước đá để tách hai cốc ra. Hỏi bạn đó phải làm thế nào?Trả lời:Bạn đó phải làm như sau: dùng...
Bài 18.11. Khi nhiệt độ tăng thêm 1°C thì độ dài của một dây đồng dài 1m tăng thêm 0,017mm. Nếu độ tăng độ dài do nở vì nhiệt tỉ lệ với độ dài ban đầu và độ tăng nhiệt...