Bài 18. Sự nở vì nhiệt của chất rắn


- Chất rắn nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi- Các chất rắn khác nhau nở vì nhiệt khác nhauLưu ý: Đối với vật rắn, người ta phân biệt sự n ở dài và sự nở khối....
Đề bàiTại sao sau khi bị hơ nóng, quả cầu lại không lọt qua vòng kim loại?Lời giải chi tiếtKhi bị hơ nóng quả cầu nở ra, thể tích của nó tăng lên, quả cầu không lọt qua vòng kim...
Đề bàiTại sao sau khi được nhúng vào nước lạnh, quả cầu lại lọt qua vòng kim loại?Lời giải chi tiếtKhi được nhúng vào nước lạnh, quả cầu nguội đi và co lại (thể tích giảm) do đó nó lọt...
Đề bàiTừ bảng trên có thể rút ra nhận xét gì về sự nở vì nhiệt của các chất rắn khác nhau?Lời giải chi tiếtCác chất rắn khác nhau nở vì nhiệt khác nhau.Từ bảng ta thấy: nhôm nở nhiều...
Đề bàiChọn từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống của các câu sau:a) Thể tích quả cầu (1)......... khi quả cầu nóng lên.b) Thể tích quả cầu giảm khi quả cầu (2)..............Lời giải chi tiếta) (1) tăngb)...
Đề bàiỞ đầu cán (chuôi) dao, liềm bằng gỗ, thường có một đai bằng sắt, gọi là cái khâu (H.18.2) dùng để giữ chặt lưỡi dao hay lưỡi liềm. Tại sao khi lắp khâu, người thợ rèn phải nung nóng...
Đề bàiHãy nghĩ cách làm cho quả cầu trong thí nghiệm ở hình 18.1, dù đang nóng vẫn có thể lọt qua vòng kim loại. Hãy làm thí nghiệm kiểm chứng.Phương pháp giải - Xem chi tiếtChất rắn nở ra...
Đề bàiHãy tự trả lời câu hỏi đã nêu ở đầu bài học. Biết rằng, ở Pháp tháng Một đang là mùa Đông, còn tháng Bảy đang là mùa Hạ.  "Tháp Ép-phen (Eiffel) ở Pari, Thủ đô nước Pháp là...