Bài 18: Thời tiết, khí hậu và nhiệt độ không khí


Nhiệt độ của không khí được hình thành như thế nào?Trả lời:Khi có các tia bức xạ mặt trời đi qua khí quyển, mặt đất hấp thụ lượng nhiệt của mặt trời, rồi bức xạ lại vào không khí nóng...
Dựa vào kiến thức đã học và hình 18-1, hãy cho biết:- Cứ lên cao 100 m nhiệt độ lại giảm bao nhiêu độ.- Nếu địa điểm A có độ cao là 0 m, hãy cho biết địa điểm B...
Khái niệm về thời tiết và khí hậu được dùng trong các câu sau là đúng hay sai.a)   Thời tiết hôm nay: buổi sáng nắng, ít mây, gió nhẹ... ; chiêu có mưa.ĐúngSaib)   Khí hậu của mùa xuân năm nay...
Đánh dấu X vào ô vuông thể hiện ý em cho là sai.Sự thay đổi nhiệt độ của không khí phụ thuộc vào a)   gần biển hay xa biển.b)   độ cao địa hình.c)   vĩ độ địa lí.d)   gần...
Dựa vào hình 18-2, hãy:-    Nhận xét sự thay đổi nhiệt độ theo vĩ độ.-    Giải thích vì sao nhiệt độ có sự thay đổi như vậy.Trả lời:-    Nhận xét sự thay đổi nhiệt độ theo vĩ độ: Nhiệt độ...
Vì sao nhiệt độ ở những miền ven biển thường khác với nhiệt độ ở những miền nằm sâu trong nội địa?Trả lời:Nhiệt độ ở những miền ven biển thường khác với nhiệt độ ở những miền nằm sâu trong...
Khái niệm về khí hậu được dùng trong câu sau là đúng hay sai?Khí hậu của 10 năm trở lại đây mưa nhiều hơnĐúngSaiTrả lời:sai
Dựa vào bảng thống kê, hãy tính nhiệt độ trung bình năm của Mat-xcơ-va.Nhiệt độ trung bình năm của Mat-xcơ-va là?Trả lời:Nhiệt độ trung bình năm của Mat-xcơ-va là: 3,64 độ C