Bài 18: Thời tiết, khí hậu và nhiệt độ không khí – Tập bản đồ …


Đề bàiĐiền từ thích hợp vào chỗ chấm (...) ở các câu sau:- Thời tiết là hiện tượng khí tượng (nắng, mưa, gió,...) ở một số địa phương trong một .......... - Khí hậu là sự.......... tình hình .......... ở một địa phương trong ..........Lời...
Đề bàiĐánh mũi tên nối các ô của sơ đồ dưới đây, sao cho phù hợp:Lời giải chi tiết
Đề bàiDựa vào bảng số liệu dưới đây, em hãy tính nhiêt độ trung bình năm của Hà Nội, Nha Trang, Đà Lạt:- Nhận xét và giải thích sự thay đổi của nhiệt độ trung bình năm giữa Hà Nội...
Đề bàiĐiền các số liệu về nhiệt độ: 0oC, 25oC, 8oC, 18oC vào chỗ chấm (...) ở các địa điểm A, B, C, D của hình 2 cho đúng. Giải thích tại sao em lại điền như vậy?Lời giải chi...