Bài 18. Thực hành : Tìm hiểu Lào và Cam-phu-chia


Đề bàiDựa vào hình 15.1 (SGK trang 52) cho biết Lào hoặc Cam-pu-chia:- Thuộc khu vực nào, giáp nước nào, biển nào?- Nhận xét khả năng liên hệ với nước ngoài của mỗi nước.Lời giải chi tiết1. Lào:- Vị trí...
Đề bàiDựa vào hình 18.1 (SGK trang 62), 18,2 (SGK trang 63) và bài 14, trình bày về Lào hoặc Cam-pu-chia Theo các nội dung sau:- Địa hình: các dạng núi, cao nguyên, đồng bằng trong lãnh thổ từng nước. -...
Đề bàiDựa vào bảng 18.1 (SGK trang 64) nhận xét Lào hoặc Cam-pu-chia về:- Số dân, gia tăng, mật độ dân số.- Thành phần dân tộc, ngôn ngữ phổ biến, tôn giáo, tỉ lệ số dân biết chữ.- Bình quân...
Đề bàiSử dụng hình 18.1 (SGK trang 62) và 18.2 (SGK trang 63) để: Nêu tên ngành sản xuất, điều kiện để phát triển ngành, sản phẩm và phân bố ở Lào hoặc Cam-pu-chia.Lời giải chi tiếtLào NgànhĐiều kiện phát...