Bài 18. Thực hành: Tìm hiểu Lào và Cam-pu-chia


Dựa vào hình 9 dưới đây: Em hãy:a, Ghi tên các nước tiếp giáp Lào và Cam-pu-chia.b, Ghi tên vịnh biển tiếp giáp với Cam-pu-chia.c, Tô màu đỏ vào nước Lào, màu xanh vào Cam-pu-chia.d, Kết hợp vốn hiểu biết, nêu...
Quan sát hình 18.1, 18.2 tr 62, 63 SGK và dựa vào kiến thức đã học, hoàn thành bảng tổng kết về Lào và Cam-pu-chia theo gợi ý dưới đây:Trả lời:BaitapSachgiaokhoa.com