Bài 18: Thực hành: Tìm hiểu Lào và Cam-pu-chia


Đề bàiDựa vào nội dung SGK kết hợp với hiểu biết của bản thân, em hãy hoàn thành bảng sau để nêu rõ sự giống và khác nhau về vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên, về dân cư,...