Bài 18. Tính chất của kim loại. Dãy điện hoá của kim loại


- Tính chất vật lí chung: có ánh kim, dẻo, dẫn điện và dẫn nhiệt tốt.- Tính chất hoá học chung là tính khử: khử được phi kim, ion H+ trong nước, dung dịch axit, ion kim loại trong dung dịch...
Đề bàiGiải thích vì sao kim loại đều có tính vật lí chung là dẫn điện, dẫn nhiệt, dẻo và có ánh kim.Lời giải chi tiếtKim loại đều có tính chất vật lí chung là dẫn điện, dẫn nhiệt, dẻo...
Đề bàiTính chất hoá học cơ bản của kim loại là gì và vì sao kim loại lại có tính chất đó?Phương pháp giải - Xem chi tiếtGhi nhớ: Tính chất hóa học chung của kim loại là tính khử.Lời...
Đề bàiThuỷ ngân dễ bay hơi và rất độc. Nếu chẳng may nhiệt kế thuỷ ngân bị vỡ thì dùng chất nào trong các chất sau để khử độc thuỷ ngân.A. Bột sắt              ...
Đề bàiDung dịch FeSO4 có lẫn tạp chất CuSO4. Hãy giởi thiệu một phương pháp hoá học đơn giản để có thể loại được tạp chất.Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào tính chất hóa học khác nhau của FeSO4 và CuSO4 để...
Đề bàiNhúng một lá sắt nhỏ vào dung dịch chứa một trong những chất sau: FeCl3, AlCl3, CuSO4, Pb(NO3)2, NaCl, HCl, HNO3, H2SO4(đặc nóng), NH4NO3. Số trường hợp phản ứng tạo muối Fe(II) làA. 3.            B....
Đề bàiCho 5,5 gam hỗn hợp bột Al và Fe (trong đó số mol Al gấp đôi Fe) vào 300 ml dung dịch AgNO3 1M. Khuấy kĩ cho phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam chất rắn. Giá trị...
Đề bàiHãy sắp xếp theo chiều giảm tính khử và chiều tăng tính oxi hoá của các nguyên tử và ion trong hai trường hợp sau đây:a) Fe, Fe2+, Fe3+, Zn, Zn2+, Ni, Ni2+, H, H+, Hg, Hg2+, Ag, Ag+.b) Cl, Cl-,...
Đề bàiNhững tính chất vật lí chung của kim loại (dẫn điện, dẫn nhiệt, dẻo, ánh kim) gây nên chủ yếu bởiA. Cấu tạo mạng tinh thể của kim loạiB. Khối lượng riêng của kim loạiC. Tính chất của kim...