Bài 18 trang 181 SGK Đại số 10 Nâng cao


  400 quả trứng được phân thành năm lớp căn cứ trên khối lượng (đơn vị gam) của chúng. Ta có bảng phân bố tần số ghép lớp: LớpTần số [27,5; 32,5]18 [32,5; 37,5]76 [37,5; 42,5]200 [42,5; 47,5]100 [47,5; 52,5]6  N = 400 a) Tính số trung bìnhb) Tính phương sai...

  400 quả trứng được phân thành năm lớp căn cứ trên khối lượng (đơn vị gam) của chúng. Ta có bảng phân bố tần số ghép lớp:

  Lớp

  Tần số

  [27,5; 32,5]

  18

  [32,5; 37,5]

  76

  [37,5; 42,5]

  200

  [42,5; 47,5]

  100

  [47,5; 52,5]

  6

   

  N = 400

  a) Tính số trung bình

  b) Tính phương sai và độ lệch chuẩn.

  Đáp án

  Ta có bảng sau:

  Lớp

  Giá trị đại diện

  Tần số

  [27,5; 32,5]

  30

  18

  [32,5; 37,5]

  35

  76

  [37,5; 42,5]

  40

  200

  [42,5; 47,5]

  45

  100

  [47,5; 52,5]

  50

  6

   

   

  N = 400

   

  a) \(\overline x  \approx 40g\)

  b) s2 ≈ 17

  s ≈ 4,12g