Bài 18. Trưng Vương và cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán


2. Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán (42 - 43) đã diễn ra như thế nào?Mã Viện là một viên tướng đã từng chinh chiến ở phương Nam, được vua Hán phong làm Phục ba tướng quân, chỉ...
1. Hai Bà Trưng đã làm gì sau khi giành lại được độc lập?Sau khi đánh đuổi được quân đô hộ, Trưng Trắc được suy tôn làm vua (Trưng Vương), đóng đô ở Mê Linh và phong chức tước cho những...
Đề bàiVì sao Mã Viện lại được chọn là chỉ huy đội quân xâm lược?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 6 trang 50 để suy luận trả lời.Lời giải chi tiếtMã Viện được chọn làm...
Đề bàiTrình bày diễn biến của cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán.Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 6 trang 50, 51 để trả lời.Lời giải chi tiếtDiễn biến cuộc kháng chiến chống quân...
Đề bàiViệc nhân dân ta lập đền thờ Hai Bà Trưng và các vị tướng ở khắp nơi đã nói lên điều gì?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào kiến thức cả bài, suy luận để trả lời.Lời giải...