Bài 18. Tuần hoàn


Đề bàiPhân biệt sự trao đổi chất giữa tế bào cơ thể với môi trường ngoài ở động vật đơn bào, thủy tức và giun dẹp với chim, thú. Lời giải chi tiếtSự khác biệt trong trao đổi chất giữa tế...
Đề bàiVẽ sơ đồ và trình bày sự khác nhau giữa hệ tuần hoàn hở và tuần hoàn kín.Lời giải chi tiếtHS tự vẽ hình hệ tuần hoàn hở và hệ tuần hoàn kín (ghi chú thích đầy đủ) và...
Đề bàiTrình bày sự tiến hóa thể hiện ở cấu tạo của hệ tuần hoàn giữa các lớp trong ngành ĐVCXS. Lời giải chi tiếtSự tiến hóa về cấu tạo hệ tuần hoàn của các lớp động vật có xương sống...
Đề bàiCác nhóm động vật nào sau đây đều có hệ tuần hoàn hở?A. Sứa, Giun tròn, Giun dẹp.B. Giun tròn, Giun dẹp, Giun đốt.C. Giun tròn, Giáp xác, Sâu bọ.D. Sâu bọ, Thân mềm, Bạch tuộc. Lời giải chi tiếtĐáp án: A...