Bài 18. Tuần hoàn máu


I.KIẾN THỨC CƠ BẢN-       Động vật đa bào có cơ thể nhỏ, dẹp và động vật đơn bào không có hệ tuần hoàn, các chất được trao đổi qua bề mặt cơ thể.-      Hệ tuần hoàn hở có một đoạn máu...
Đề bàiHãy chỉ ra đường đi của máu (bắt đầu từ tim) trên sơ đồ hệ tuần hoàn hở (hình 18.1) và hệ tuần hoàn kín (hình 18.2).- Cho biết những ưu điểm của hệ tuần hoàn kín so với...
Đề bàiHãy chỉ ra đường đi của máu trong hệ tuần hoàn đơn của cá (xuất phát từ tim) và giải thích vì sao hệ tuần hoàn của cá gọi là hệ tuần hoàn đơn (hình 18.3A).- Hãy chỉ ra...
Đề bàiTại sao hệ tuần hoàn của côn trùng được gọi là hệ tuần hoàn hở?Lời giải chi tiết  Hệ tuần hoàn của côn trùng được gọi là hệ tuần hoàn hở vì trong hoạt động tuần hoàn có một...
Đề bàiTại sao hệ tuần hoàn của cá, lưỡng cư, bò sát, chim và thú được gọi là hệ tuần hoàn kín?Lời giải chi tiếtHệ tuần hoàn của cá, lưỡng cư, bò sát, chim, thú được gọi là hệ tuần...
Đề bàiĐánh dấu x vào ô trống cho ý trả lời đúng về nhóm động vật không có sự pha trộn giữa máu giàu O2 và máu giàu CO2 ở tim.□A. cá xương, chim, thú □B. Lưỡng cư, thú □C. Bò sát ( trừ...