Bài 18: Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ (tiếp theo)


Đề bàiQuuan sát kĩ lược đồ trên, em hãy nêu tên các ngành công nghiệp có trong vùng:Lời giải chi tiếtCơ khí, đóng tàu thuyền, thực phẩm, khai thác than đá, hóa chất, luyện kim đen, luyện kim màu, sản...
Đề bàiDựa vào lược đồ trên và hình 18.1 trong SGK, em hãy hoàn thành bảng sau:Ngành công nghiệpNơi phân bốNhiệt điện Thủy điện Luyện kim Cơ khí Hóa chất Sản xuất hàng tiêu dùng Chế biến lương thực, thục phẩm Lời giải chi tiết Ngành công...
Đề bàiKể tên cây trồng, vật nuôi chủ yếu của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.Lời giải chi tiết- Cây trồng: Chè, quế, hồi, cà phê, cây ăn quả….- Vật nuôi: Trâu, bò, lợn, dê….
Đề bàiNối ý ở ô bên trái với ý ở ô bên phải sao cho đúng và phù hợp.Lời giải chi tiết