Bài 18. Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ (tiếp theo)


IV. Tình hình phát triển kinh tế1. Công nghiệpXác định trên hình 18.1 các nhà máy nhiệt điện, thuỷ điện, các trung tâm công nghiệp luyện kim, cơ khí, hoá chất.Nhờ có nguồn thủy năng và nguồn than phong phú...
V. Các trung tâm kinh tếCác thành phố Thái Nguyên, Việt Trì, Hạ Long, Lạng Sơn là những trung tâm kinh tế quan trọng. Mỗi thành phố đều có một số ngành sản xuất công nghiệp đặc trưng.Các thành phố...
Đề bàiXác định trên hình 18.1 các nhà máy nhiệt điện, thủy điện, các trung tâm công nghiệp luyện kim, cơ khí, hóa chất.Lời giải chi tiết- Các nhà máy thủy điện:  Hòa Bình, Sơn La (trên sông Đà),Thác Bà,...
Đề bàiHãy nêu ý nghĩa của thủy điện Hòa Bình.Lời giải chi tiết- Cung cấp nguồn điện chủ yếu cho miền Bắc và một phần khu vực phía Nam qua đường tải điện 500 kw,  phục vụ nhu cầu phát...
Đề bàiCăn cứ vào hình 18.1, xác định địa bàn phân bố các cây công nghiệp lâu năm chè, hồi.Nhờ những điều kiện thuận lợi nào mà cây chè chiếm tỉ trọng lớn về diện tích và sản lượng so...
Đề bàiXác định trên hình 18.1, các tuyến đường sắt, đường ô tô xuất phát từ thủ đô Hà Nội đi đến các thành phố, thị xã của các tỉnh biên giới Việt – Trung và Việt - Lào.Lời giải...
Đề bàiXác định trên hình 18.1 các cửa khẩu quan trọng thuộc biên giới Việt – Trung: Móng Cái, Hữu Nghị, Lào Cai.Lời giải chi tiết- Cửa khẩu Móng Cái thuộc tỉnh Quảng Ninh.- Cửa khẩu Hữu Nghị thuộc tỉnh...
Đề bàiXác định trên hình 18.1 vị trí các trung tâm kinh tế. Nêu các ngành công nghiệp đặc trưng của mỗi trung tâm.Lời giải chi tiết- Thái Nguyên: Luyện kim, cơ khí.- Việt Trì: hóa chất, sản xuất hàng...
Đề bàiVì sao khai thác khoáng sản là thế mạnh tiêu biểu của tiểu vùng Đông Bắc, còn phát triển thủy điện là thế mạnh của tiểu vùng Tây Bắc?Lời giải chi tiếtKhai thác khoáng sản là thế mạnh của...
Đề bàiNêu ý nghĩa của việc phát triển nghề rừng theo hướng nông – lâm kết hợp ở vùng Trung du miền núi Bắc Bộ.Lời giải chi tiếtÝ nghĩa của việc phát triển nghề rừng theo hướng nông - lâm...
Đề bàiDựa vào bảng 18.1, vẽ biểu đồ cột và nhận xét về giá trị sản xuất công nghiệp ở hai tiểu vùng Đông Bắc và Tây Bắc.NămTiểu vùng199520002002Tây Bắc320,5541,1696,2Đông Bắc6179,210657,714301,1Lời giải chi tiếtBiểu đồ thể hiện giá trị sản...