Bài 19. Bước phát triển của cuộc kháng chiến toàn quốc chống t…


1. Mĩ can thiệp sâu vào cuộc đấu tranhTừ tháng 6-1949, Mĩ từng bước can thiệp sâu vào cuộc đấu tranh xâm lược Đông Dương. Ngày 23-12-1950, Mĩ kí với Pháp Hiệp định phòng thủ chung Đông Dương. Đây là...
Từ ngày 11 đến ngày 19-2-1951, Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng Cộng sản Đông Dương họp ở xã Vinh Quang (Chiêm Hóa-Tuyên Quang).Đại hội thông qua hai bản báo cáo quan trọng:Báo cáo chính trị, do...
Về chính trị, từ ngày 3 đến ngày 7-3-1951, Đại hội toàn quốc thống nhất Mặt trận Việt Minh và Hội Liên hiệp quốc dân Việt Nam (Mặt trận Liên Việt) do Tôn Đức Thắng làm Chủ tịch, Hồ Chí...
1.Chiến dịch ở trung du và đồng bằng Bắc Bộ (từ cuối năm 1950 đến giữa năm 1951)Để giữ vững quyền chủ động đánh địch trên chiến trường chính Bắc Bộ và đẩy địch lùi sâu vào thế bị động...
Đề bàiÂm mưu và hành động mới của Pháp – Mĩ từ sau thất bại ở chiến dịch Biên giới thu - đông năm 1950 như thế nào?Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 12 trang...
Đề bàiĐại hội đại biểu lần thứ II của Đảng đã có những quyết định gì? Nêu ý nghĩa lịch sử của Đại hội. Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 12 trang 140, 141 để trả...
Đề bàiTừ sau chiến thắng Biên giới thu – đông năm 1950 đến trước đông – xuân năm 1953 – 1954, hậu phương kháng chiến đã phát triển như thế nào trên các mặt trận chính trị, kinh tế, văn...
Đề bàiThế chủ động đánh địch trên chiến trường chính Bắc Bộ của quân ta sau chiến thắng Biên giới thu – đông 1950 đến trước đông – xuân 1953 – 1954 được thể hiện như thế nào?Phương pháp giải...
Đề bàiLập niên biểu những thắng lợi tiêu biểu của quân dân ta trên các mặt trận quân sự, chính trị - ngoại giao, kinh tế - tài chính trong kháng chiến chống thực dân Pháp từ sau thu –...