Bài 19. BƯỚC PHÁT TRIỂN CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1951 -1953)


Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý đúng.1. Sau thất bại trong chiến dịch Biên giới thu - đông năm 1950, để nhanh chóng kết thúc chiến tranh, Pháp đã dựa vào viện trợ của Mĩ và đế ra kế...
Hãy điền chữ Đ vào ô □ trước câu đúng hoặc chữ S vào ô □ trước câu sai.1. Từ năm 1949, Mĩ tăng cường viện trợ quân sự, kinh tế - tài chính cho Pháp và tay sai nhằm từng...
Hãy ghép thời gian với sự kiện lịch sử trong các bảng dưới đây cho phù hợp.Bảng 1. Một số hoạt động của ta nhằm củng cố hậu phương kháng chiến phát triển mọi mặt từ sau chiến thắng Biên...
Điền tiếp những nội dung phù hợp vào chỗ chấm (…) trong các càu dưới đây.1. Những quyết định chính của Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng Cộng sản Đông Dương (2-1951):a) Tách Đảng Cộng sản Đông...
Từ sau chiến thắng Biên giới thu - đông năm 1950 đến trước đông - xuân 1953 -1954, hậu phương kháng chiến của ta đã phát triển như thế nào trên các mặt chính trị, kinh tế, văn hoá, giáo...