Bài 19. Các chất được cấu tạo như thế nào?


KIẾN THỨC TRỌNG TÂM.1. Các chất được cấu tạo từ các hạt riêng biệt gọi là nguyên tử, phân tử.Lưu ý: Nguyên tử là hạt chất nhỏ nhất, còn phân tử là một nhóm các nguyên tử kết hợp lại.2....
Đề bàiHãy lấy 50cm3 cát đổ vào 50cm3 ngô rồi lắc nhẹ xem có được 100cm3 hỗn hợp ngô và cát không? Hãy giải thích tại sao?Lời giải chi tiếtKhi lấy 50cm3 cát đổ vào 50cm3 ngô rồi lắc nhẹ ta thu được thể tích...
Đề bàiHãy cố gắng dùng cách giải thích sự hụt thể tích trong thí nghiệm trộn cát vào ngô để giải thích sự hụt thể tích trong thí nghiệm trộn rượu với nước.Phương pháp giải - Xem chi tiết- Các...
Đề bàiThả một cục đường vào một cốc nước rồi khuấy lên, đường tan và nước có vị ngọt?Phương pháp giải - Xem chi tiết- Các chất được cấu tạo từ các hạt riêng biệt gọi là nguyên tử, phân...
Đề bàiQuả bóng cao su hoặc quả bóng bay bơm căng, dù có buộc chặt cũng cứ ngày một xẹp dần.Phương pháp giải - Xem chi tiết- Các chất được cấu tạo từ các hạt riêng biệt gọi là nguyên...
Đề bàiCá muốn sống được phải có không khí, nhưng ta thấy cá vẫn sống được trong nước.Phương pháp giải - Xem chi tiết- Các chất được cấu tạo từ các hạt riêng biệt gọi là nguyên tử, phân tử.-...