Bài 19. Đặc điểm bên ngoài của lá


Lá gồm có phiến và cuống, trên phiến có nhiêu gai. Phiến lá màu lục, dạng bản dẹt, là phần rộng nhất của lá, giúp hứng được nhiều ánh sáng. Có ba kiểu gân lá hình mạng, song song và hình...
Đề bàiXem H19.1 cho biết:- Tên các bộ phận ở lá.- Chức năng quan trọng nhất của lá là gì?Lời giải chi tiết- Các bộ phận ở lá: cuống lá, gân lá, phiến lá- Chức năng quan trọng nhất của...
Đề bàiQuan sát H19.2  hoặc các lá đã mang đến lớp- Nhận xét hình dạng, kích thước, màu sắc của phiến lá, diện tích bề mặt của phiến lá so với cuống.- Tìm điểm giống nhau của phần phiến các...
Đề bàiHãy tìm 3 loại lá có kiểu gân khác nhau.Lời giải chi tiết- Gân hình mạng: lá xà cừ, lá dâu,...- Gân song song: lúa, cỏ chanh,...- Gân hình cung: bèo tây, mã đề,...
Đề bàiChọn 1 lá đơn và 1 lá kép trong số lá đã mang đến lớp.Lời giải chi tiết- Lá đơn: lá mít, lá ổi...- Lá kép: lá phượng, lá sấu, …
Đề bàiQuan sát hình 19.5 và 3 mẫu vật thật về các kiểu xếp lá trên thân và cành.- Hãy điền vào bảng dưới đây những thông tin mà em biếtSTTTên câyKiểu xếp trên lá câyCó mấy lá mọc từ...
Đề bàiLá có những đặc điểm bên ngoài và cách sắp xếp trên cây như thế nào giúp nó nhận được nhiều ánh sáng?Lời giải chi tiết+ Đặc điểm bên ngoài của lá:     - Phiến lá: mỏng, có màu...
Đề bàiHãy cho ví dụ về ba kiểu xếp lá trên cây.Lời giải chi tiết – Lá mọc cách: các lá mọc so le nhau trên cành. Ví dụ: lá cây dâu, lá cây dâm bụt, lá cây phèn đen, lá...
Đề bàiNhững đặc điểm nào chứng tỏ lá rất đa dạng?Lời giải chi tiếtĐặc điểm chứng tỏ lá rất đa dạng:     - Màu sắc lá: lá đỏ, lá xanh,…     - Kiểu sắp xếp lá trên thân: mọc cách,...