Bài 19. Địa hình với tác động của nội lực, ngoại lực


Đề bàiQuan sát hình 19.1, đọc tên và nêu vị trí của các dãy núi, sơn nguyên, đồng bằng lớn trên các châu lục.Lời giải chi tiết Dạng địa hìnhTên địa hìnhVị trí Dãy núi- Cooc-đi-e- An-đét- A-pa-lat- Át lát-...
Quan sát các ảnh dưới đây. mô tả hình dạng địa hình trong ảnh và cho biết chúng được hình thành do các tác động nào của ngoại lực? Trả lời- Ảnh bờ biển cao ở Ô-xtrây-li-a:+ Mỏ tả: hình ảnh...
Đề bàiQuan sát các hình 19.1 (SGK trang 66), 19.2 (SGK trang 67) và dựa vào kiến thức đã học, cho biết các dãy núi cao, núi lửa của thế giới xuất hiện ở vị trí nào của các mảng...
Đề bàiQuan sát hình 19.3, 19.4 và 19.5, cho biết nội lực còn tạo ra hiện tượng gì? Nêu một số ảnh hưởng của chúng tới đời sống con người.Lời giải chi tiết- Các hiện tượng: động đất, tạo ra...
Chọn trong sách giáo khoa Địa tí 8 ba cảnh quan tự nhiên thể hiện các dạng địa hình khác nhau và nêu những yếu tố tự nhiên chính tác động tạo nên các cảnh quan trong ảnh.Trả lời- Hoang...
Sử dụng lược đồ hình 19.1 (SGK trang 66) và kiến thức đã học, hãy tìm thêm hai ví dụ cho mỗi dạng địa hình.Hướng dẫnVí dụ: bờ biển bị sóng đánh vỡ bờ, nước xẻ núi, bào mòn các...
Nêu một số ví dụ về cảnh quan tự nhiên của Việt Nam thể hiện rõ các dạng địa hình chịu tác động của ngoại lực.Trả lờiVí dụ: hang động đá vôi, bãi bồi ven sông, cồn cát duyên hải,...
Quan sát hình 20.1 (SGK trang 70), cho biết mỗi châu lục có những đới khí hậu nào?Trả lời. Tên châu lụcCác đới khí hậu Châu Á-Hàn đới, ôn đới, cận nhiệt, nhiệt đới, xích đạo. Châu Âu-Hàn đới, ôn...