Bài 19. Dòng điện trong chất điện phân – Định luật Fa – ra – đây


Mô tả rõ hơn chuyển động của ion \(N{a^ + }\) và \(C{l^ - }\).     Giải   Cho một ít muối ăn (NaCl) vào nước, NaCl phân li thành 2 loại ion\(NaCl \to N{a^ + } + C{l^ - }\)Khi...
Dựa vào lập luận ở mục hai, hãy chứng tỏ điện trở của dung dịch điện phân giảm khi nhiệt độ tăng.GiảiDựa vào bảng kết quả thí nghiệm (bảng 19.1) và hình 19.4.Ta có:  U(V)0,51,01,52,02,53,0 I (A)0,0250,060,10,130,170,21 R(Q)2016,671515,3814,7114,29  Ta nhận thấy...
Chọn phát biểu đúng.A. Khi hoà tan axit, bazơ hoặc muối vào trong nước, tất cả các phân tử của chúng đểu bị phân li thành các ion.B. Số cặp ion được tạo thành dung dịch điện phân không thay...
Chọn đáp án đúng.Đương lượng điện hoá của Niken là k = 3.10-4 g/C. Khi cho một điện lượng 10C chạy qua bình điện phân có anôt bằng Niken thì khối lượng Niken bám vào catôt là:A.0,3.10-4g       ...
Chiều dày của lớp Niken phủ lên một tấm kim loại là D = 0,05mm sau khi điện phân trong 30 phút. Diện tích mặt phủ của tấm kim loại là 30 cm2. Xác định cường độ dòng điện chạy...