Bài 19. Hoạt động của các cơ quan tuần hoàn


Đề bàiHoạt động của cơ tim khác cơ vân ở điểm nào và vì sao có sự sai khác đó?Lời giải chi tiết* Sự khác nhau trong hoạt động của cơ tim với cơ vân ở bảng sau: Hoạt động...
Đề bàiVẽ và chú thích hệ dẫn truyền tim.Lời giải chi tiếtHS tự vẽ hệ dẫn truyền ở tim người (ghi chú thích đầy đủ). Sau đó đối chiếu với hình 19.1 SGK để chỉnh sửa và chính xác hóa...
Đề bàiGiải thích sự thay đổi huyết áp và vận tốc máu trong hệ mạch (dựa vào hình 19.3 trong bài).Lời giải chi tiếtSự thay đổi huyết áp và vận tốc máu trong hệ mạch: Hệ mạch bao gồm các...
Đề bàiTrình bày cơ chế điều hòa hoạt động tim mạch qua một ví dụ tự chọn.Lời giải chi tiếtTùy theo nhu cầu trao đổi chất từng lúc và ở từng nơi mà sự phân phối máu có những thay...
Đề bàiHãy chọn những "từ" và "cụm từ" thích hợp trong số từ và cụm từ sau: mở, đóng; tâm nhĩ co, tâm nhĩ giãn; tâm thất co, tâm thất giãn để điền vào chỗ trống có ghi số (1,...