Bài 19: Khái quát về nhóm cacbon


Hãy cho biết quy luật biến đổi kim loại – phi kim của các nguyên tố thuộc nhóm cacbon và giải thích.GiảiTrong nhóm IVA đi từ cacbon đến chì, số electron lớp ngoài cùng bằng nhau, số lớp electron tăng...
Cho các cấu hình electron nguyên tử sau đây:a) \(1{s^2}2{s^2}2{p^6}3{s^2}3{p^6}3{d^{10}}4{s^2}4{p^2}\)                       b) \(1{s^2}2{s^2}2{p^6}3{s^2}3{p^6}3{d^{10}}4{s^2}4{p^3}\)c) \(1{s^2}2{s^2}2{p^6}3{s^1}3{p^3}\)                                   ...
Trong số các đơn chất của nhóm cacbon, nhóm chất nào là kim loại:A. Cacbon và silic                                                       B.Thiếc và chì             C. Silic và gemani                                 ...
Dẫn ra những hợp chất trong đó nguyên tố cacbon có số oxi hóa -4, +2 và +4Giải\(\mathop C\limits^{ - 4} {H_4};\mathop C\limits^{ + 2} O;\mathop C\limits^{ + 4} {O_2}\)