Bài 19: Khí áp và gió trên Trái Đất


Dựa vào hình 50 SGK Địa lí 6, hãy cho biết:-    Khu vực quanh Xích đạo có khí áp cao hay thấp-    Khu vực quanh vĩ tuyến 30° có khí áp cao hay thấp.-    Khu vực quanh vĩ tuyến 60°...
Cho biết câu dưới đây đúng hay sai.Gió Tây ôn đới ở nửa cầu Bắc ban đầu thổi theo hướng Nam - Bắc, nhưng do Trái Đất tự quay nên đã bị lệch thành hướng Tây Bắc.ĐúngSaiTrả lời:Sai 
Dựa vào hình 50 và 51 trong SGK Địa lí 6, hãy:-    Cho biết gió do đâu mà có.-     Giải thích vì sao gió không thổi thẳng từ khu vực khí áp cao tới khu vực khí áp thấp mà...
Dựa vào các hình 19-2a, 19-2b và 19-3, hãy:-     Cho biết khí áp thay đổi phụ thuộc vào những yếu tố nào-     Nêu sự thay đổi của khí áp theo từng yếu tốTrả lời:-     Khí áp...
Cho biết câu dưới đây đúng hay sai.Gió thổi ở khu vực áp thấp thường gây mưa, gió thổi ở khu vực áp cao thường không mưa.ĐúngSaiTrả lời:Đúng
Cho biết câu dưới đây đúng hay sai.Các đai khí áp cao hoặc thấp trên Trái Đất đều đối xứng nhau qua đai áp thấp xích đạo.ĐúngSai  Trả lời:Sai
Lấy chiều quay của kim đồng hồ làm chuẩn. Hãy cho biết gió thổi vào tâm bão ở Bắc bán cầu, ở Nam bán cầu theo hướng nào của chiều kim đồng hồ (thuận hay ngược chiều). Giải thích tại...
Cho biết câu dưới đây đúng hay sai.Càng lên cao khí áp càng giảm, nên càng lên cao độ sôi của nước càng giảm.ĐúngSaiTrả lời:Đúng