Bài 19: Khí áp và gió trên Trái Đất – Tập bản đồ Địa lí 6


Đề bàiĐiền từ thích hợp vào chỗ chấm (...) trong các câu sau:- Khí áp là........... của không khí.- Gió là sự ........... của không khí từ các khu khí áp ........... đến các khu khí áp ...........Lời giải chi tiết- Khí áp là sức nén...
Đề bàiĐánh dấu × vào ý em cho là đúng:- Do có sự xen kẽ giữa lục địa và đại dương nên:☐ Có sự đan xen giữa các đai áp cao và áp thấp từ xích đạo về cực.☐ Hình thành áp...
Đề bàiĐiền tiếp tên các khí áp (cao hặc thấp) và các loại gió vào chỗ chấm (...) ở hình 1.Lời giải chi tiết