Bài 19. Luyện tập: Tính chất của cacbon, silic và các hợp chất…


1.Cacbon-          Cacbon chủ yếu thể hiện tính khử: \(\overset{0}{C}\)+  2CuO \(\overset{t^{\circ}}{\rightarrow}\) 2Cu + \(\overset{+4}{CO_{2}}\)-          Cacbon  thể hiện tính oxi hóa: 3 \(\overset{0}{C}\)+ 4Al \(\overset{t^{\circ}}{\rightarrow}\) \(\overset{-4}{Al_{4}C_{3}}\)2.Oxit ( CO, CO2)a)      CO: - Là oxit trung tính (không tạo muối)-          Có tính khử mạnh: 4\(\overset{+2}{CO}\) + Fe3O4 \(\overset{t^{\circ}}{\rightarrow}\)...
Đề bàiNêu các điểm giống và khác nhau về tính chất giữa cacbon đioxit và silic đioxit?Phương pháp giải - Xem chi tiết- Giống nhau: đều là oxit axit Lấy ví dụ cả 2 chất đều tác dụng được với NaOH-...
Đề bàiPhản ứng hóa học không xảy ra ở những cặp chất nào sau đây?a) C và CO                                   b)CO2 và NaOHc) K2CO3 và SiO2     ...
Đề bàiCó các chất sau: CO2, Na2CO3, C, NaOH, Na2SiO3, H2SiO3. Hãy lập thành một dãy chuyển hóa giữa các chất và viết phương trình hóa học.Lời giải chi tiếtDãy chuyển hóa giữa các chất:C → CO2  \(\overset{+NaOH}{\rightarrow}\)  Na2 CO3 \(\overset{+Ba(OH)_{2}}{\rightarrow}\) NaOH \(\overset{+SiO_{2}}{\rightarrow}\) Na2SiO3 \(\overset{+HCl}{\rightarrow}\) H2SiO3Các...
Đề bàiCho 5,94 g hỗn hợp K2CO3 và Na2CO3 tác dụng với dung dịch H2SO4 dư thu được 7,74 g hỗn hợp các muối khan K2SO4 và Na2SO4. Thành phần hỗn hợp đầu là:A. 3,18 g Na2CO3 và 2,76 g K2CO3         ...
Đề bàiĐể đốt cháy 6,80g hỗn hợp X gồm hidro và cacbon monooxit cần 8,96 lít oxi (đo ở đktc). Xác định thành phần phần trăm theo thể tích và theo khối lượng của hỗn hợp X.Phương pháp giải -...
Đề bàiMột loại thủy tinh có thành phần hóa học được biểu diễn bằng công thức K2O.PbO.6SiO2. Tính khối lượng K2CO3, PbCO3 và SiO2 cần dùng để có thể sản xuất được 6,77 tấn thủy tinh trên. Coi hiệu suất qua trình...