Bài 19: Máy thu thanh


Trình bày các khối cơ bản của một máy thu thanh AM.Trả lời:+ Khối chọn sóng: điều chỉnh cộng hưởng chọn sóng cao tần cần thu.+ Khối khuếch đại cao tần: khuếch đại tín hiệu cao tần nhận được.+ Khối...
Nêu chức năng và giải thích nguyên lí làm việc của khối tách sóng trong máy thu thanh.Trả lời:Chức năng: Điều chỉnh cộng hưởng để lựa chọn lấy sóng cao tần thu trong vô vàn các sóng trong không gian.Nguyên...