Bài 19. Nhân dân Việt Nam kháng chiến chống Pháp xâm lược (Từ …


I. Liên quân Pháp - Tây Ban Nha xâm lược Việt Nam. Chiến sự ở Đà Nẵng năm 18581. Tình hình Việt Nam đến giữa thế kỉ XIX (trước khi thực dân Pháp xâm lược)Vào giữa thế kỉ XIX, trước khi...
II. Cuộc kháng chiến chống Pháp ở Gia Định và các tỉnh miền Đông Nam Kì từ năm 1859 đến năm 18621. Kháng chiến ở Gia ĐịnhThấy không thể chiếm được Đà Nẵng, Pháp quyết định đưa quân vào Gia Định.Gia...
III. Cuộc kháng chiến của nhân dân Nam Kì sau hiệp ước 18621. Nhân dân ba tỉnh miền Đông tiếp tục kháng chiến sau Hiệp ước 1862.Thực hiện những điều đã cam kết với Pháp trong Hiệp ước 1862, triều đình...
Đề bàiNêu tình hình Việt Nam giữa thế kỉ XIX, trước cuộc xâm lược của thực dân Pháp.Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 11 trang 106, 107 để trả lời.Lời giải chi tiếtTình hình Việt...
Đề bàiNhững hành động nào chứng tỏ thực dân Pháp ráo riết chuẩn bị xâm lược Việt Nam?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 11 trang 108 để suy luận trả lời.Lời giải chi tiết- Đến...
Đề bàiTại sao thực dân Pháp chọn Đà Nẵng làm mục tiêu tấn công đầu tiên?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 11 trang 108, 109 để suy luận trả lời.Lời giải chi tiếtPháp chọn Đà...
Đề bàiEm có nhận xét gì về cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta vào năm 1858?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 11 trang 108, 109 để nhận xét, đánh giá.Lời giải chi...
Đề bàiÂm mưu của thực dân Pháp khi tấn công Gia Định là gì?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 11 trang 109, để suy luận trả lời.Lời giải chi tiếtÂm mưu của thực dân Pháp...
Đề bàiHiệp ước Nhâm Tuất giữa Pháp và triều đình Huế (5-6-1862) được kí kết trong hoàn cảnh nào?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 11 trang 111 để suy luận trả lời.Lời giải chi tiếtHiệp...
Đề bàiNêu nội dung cơ bản của Hiệp ước Nhâm Tuất.Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 11 trang 111 để trả lời.Lời giải chi tiếtNêu nội dung cơ bản của Hiệp ước Nhâm Tuất bao...
Đề bàiEm có suy nghĩ gì về hành động của Trương Định sau Hiệp ước 1862?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 11 trang 112, 113 để nhận xét, đánh giá.Lời giải chi tiết* Những hành...
Đề bàiBa tỉnh miền Tây Nam Kì đã rơi vào tay Pháp như thế nào?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 11 trang 113, 114 để trả lời.Lời giải chi tiết- Sau khi chiếm 3 tỉnh...
Đề bàiNêu những đặc điểm của cuộc kháng chiến chống Pháp ở ba tỉnh miền Tây Nam Kì sau năm 1867.Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 11 trang 114, 115 để trả lời.Lời giải chi...
Đề bàiQuan sát lược đồ (hình 52), xác định địa bàn hoạt động của nghĩa quân Trương Định và tường thuật ngắn gọn diễn biến của cuộc khởi nghĩa này.Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử...
Đề bàiThông qua bài học, hãy nêu nhận xét về tinh thần chống Pháp của vua quan triều đình nhà Nguyễn.Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào kiến thức cả bài để nhận xét, đánh giá.Lời giải chi tiết-...