Bài 19: Nhân dân Việt Nam kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (Từ năm 1858 đến trước năm 1873)


BÀI TẬP 1: Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời mà em cho là đúng.1.  Vào giữa thế kỉ XIX, tình hình nước ta có những đặc điểm nổi bật nào?A. Chế độ phong kiến Việt Nam đang...
BÀI TẬP 2: 1. Giải thích các khái niệm:- Văn thân:   -Sĩ phu: 2. Điền các hoạt động của Trương Định cho phù hợp với mốc thời gian ở bảng sau: Thời gianHoạt động chínhTrước năm 1850Từ Quảng Ngãi theo cha là Lãnh binh...
 BÀI TẬP 3: Hãy nối thông tin ở cột A với cột B để biểu thị phong trào chống Pháp của nhân dân Nam Kỳ a, Đỗ Thừa Long, Đỗ Thừa Tự 1. Tân Hòa (Gò Công)b, Lê Công Thành, Phan Văn Đạt 2....
BÀI TẬP 4: So sánh về cuộc kháng chiến chống Pháp do triều đình nhà Nguyễn tổ chức với phong trào kháng chiến của nhân dân trong những năm 1858 -1873 theo các tiêu chí sau:Chủ thể khách quanTinh thần...
BÀI TẬP 51. Tại sao Pháp chiếm ba tỉnh miền Tây Nam Kì một cách nhanh chóng và “không tốn một viên đạn”?2 Nêu nhận xét của em về sự kiện này.Trả lời:1. sao Pháp chiếm ba tỉnh miền Tây...
BÀI TẬP 61. Từ sau năm 1867, cuộc kháng chiến của nhân dân ta ở ba tỉnh miến Tây Nam Kì đã gặp phải những khó khăn gì?- Về địa bàn hoạt động:- Về  tiếp tế hậu cắn:- Về lực...