Bài 19. Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)


Khoanh tròn vào chữ in hoa trước ý trả lời đúngCâu 1. Những năm đầu chiến tranh thế giới thứ nhât, nền kinh tế Nhật Bản có bước phát triển vì A. nhận được khoản bồi thường chiến phí của...
Hãy điền chữ Đ(đúng) hoặc chữ S(sai) vào ô [ ] trước các câu sau:1. [ ] Trong khoảng mười năm đầu sau chiến tranh thế giới thứ nhất, nền kinh tế Nhật Bản phát triển ổn định.2. [ ]...
Hãy nối các mốc thời gian ở ô bên trái với nội dung sự kiện lịch sử ở ô bên phải sao cho phù hợp với tình hình nổi bật của Nhật Bản trong những năm 1918-1939.Hướng dẫn làm bài:1.Năm 1918 A,Nhật Bản lâm vào...
Tình hình nước Nhật trong những năm 1918-1929 có điểm gì giống và khác so với nước Mĩ cùng thời gian này?Hướng dẫn trả lời:Nhật: Tình hình kinh tế:- Điều kiện:+ Không bị chiến tranh tàn phá.+ Thu lợi nhuận sản...
Vì sao giới cầm quyền Nhật Bản tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược, bành trướng ra bên ngoài.?Hướng dẫn trả lời:- Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933 đã giáng một đòn nặng nề vào kinh tế Nhật...
Cuộc đấu tranh chống Phát xít của nhân dân Nhật Bản diễn ra như thế nào và có tác dụng ra sao?Hướng dẫn trả lời:Trong thập niêm 30 của thế kỉ XX, phong trào đấu tranh chống Phát xít của nhân...