Bài 19. Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939)


Sau Mĩ, Nhật Bản là nước thứ hai thu được nhiều lợi và không mất mát gì trong Chiến tranh thế giới thứ nhất. Tuy vậy, nền kinh tế Nhật Bản cũng chỉ phát triển trong một vài năm đầu...
Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933 đã giáng một đòn nặng nề vào kinh tế Nhật Bản.So với năm 1929, sản lượng công nghiệp năm 1931 giảm 32,5%, ngoại thương giảm 80%. Số người thất nghiệp lên tới...
Em có nhận xét gì về nước Nhật trong những năm 1918 – 1929?Hướng dẫn.Nhận xét: Kinh tế Nhật Bản chỉ phát triển một vài năm sau chiến tranh, không ổn định, bấp bênh, nông nghiệp lạc hậu, trì trệ,...
Kinh tế Nhật Bản phát triển như thế nào sau Chiến tranh thế giới thứ nhất?Hướng dẫnSau Mĩ, Nhật Bản là nước thứ hai thu được nhiều lợi và không mất mát gì trong Chiến tranh thế giới thứ nhất....
Cuộc đấu tranh chống phát xít của nhân dân Nhật Bản diễn ra như thế nào?Hướng dẫn.Phong trào đấu tranh của nhân dân Nhật Bản lan rộng khắp cả nước Trong những năm 1929 - 1939, cuộc đấu tranh của...
Trình bày kế hoạch xâm lược của Nhật Bản.Để đưa nước Nhật ra khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế giải quyết những khó khăn do thiếu nguồn nguyên liệu và thị trường tiêu thụ hàng hóa. giới cầm quyền Nhật...
Vì sao giới cầm quyền tại Nhật Bản lại tiến hành chiến tranh xâm lược bành trướng ra bên ngoài?Hướng dẫn.Giới cầm quyền Nhật Bản gây chiến tranh xâm lược bành trướng ra bên ngoài: để giải quyết khó khăn...