Bài 19. Nước nhà bị chia cắt


Đánh dấu × vào ☐ trước ý sai.Theo Hiệp định Giơ-ne-vơ về Việt Nam:☐ Sông Bến Hải là giới tuyến quân sự tạm thời giữa hai miền Nam – Bắc.☐ Quân Pháp rút khỏi miền Bắc chuyển vào miền Nam.☐...
“Sông Bến Hải bên còn bên mấtCầu Hiền Lương bên lở bên bồi”Kẻ thù nào gây nên nỗi đau chia cắt hai miền Nam Bắc?Trả lời: Đế quốc Mĩ và bè lũ tay sai gây nên nỗi đau chia cắt...
Điền nội dung phù hợp vào chỗ trống (…) trong các ô dưới đây:Âm mưu và hành động của Mĩ – Diệm sau khi kí Hiệp định Giơ-ne-vơ là:Trả lời:
“Nam Bộ là máu của máu Việt Nam, là thịt của thịt Việt Nam. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lí đó không bao giờ thay đổi?”- Câu nói trên là của ai?- Câu nói ấy...
Tại khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Hà Nội, bên ngôi nhà sàn của Bác Hồ có một cây vú sữa do đồng bào miền Nam gửi tặng Bác (qua những chiến sĩ tập kết ra Bắc...
Quan sát hình dưới đây:Tượng đài “Khát vọng thống nhất”Tượng đài “Khát vọng thống nhất” được xây dựng bên bờ Nam sông Bến HảiTượng đài nhắc nhở chúng ta điều gì?Trả lời:  Tượng đài “Khát vọng thống nhất” thể hiện...