Bài 19. Nước nhà bị chia cắt


Nêu dẫn chứng về việc đế quốc Mĩ phá hoại Hiệp định Giơ-ne-vơ.GỢI Ý LÀM BÀIDẫn chứng về việc đế quốc Mĩ phá hoại Hiệp định Giơ-ne-vơ là:Theo Hiệp định Giơ-ne-vơ, sông Bến Hải (thuộc huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng...
Nêu tình hình nước ta sau Hiệp định Giơ-ne-vơ.GỢI Ý LÀM BÀI1. Âm mưu của MĩTheo Hiệp định Giơ-ne-vơ, sông Bến Hải (thuộc huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) là giới tuyến phân chia tạm thời hai miền Nam -...
Hãy nêu tội ác của đế quốc Mĩ và chính quyền tay sai đối với đồng bào miền Nam.GỢI Ý LÀM BÀIĐế quốc Mĩ và chính quyền Ngô Đình Diệm ra sức chống phá các lực lượng cách mạng, khủng...