Bài 19. Phong trào cách mạng trong những năm 1930 – 1935


Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 - 1933) từ các nước tư bản đã lan nhanh sang các nước thuộc địa và phụ thuộc của thực dân Pháp, trong đó có Việt Nam. Vốn hoàn toàn phụ thuộc...
Phong trào đấu tranh của quần chúng đã bùng lên mạnh mẽ từ năm 1929 trên cả ba miền Bắc - Trung - Nam và đến năm 1930 - 1931 đã phát triển tới đỉnh cao với sự ra đời...
Từ cuối năm 1931, cách mạng Việt Nam bước vào thời kì vô cùng khó khăn. Thực dân Pháp và phong kiến tay sai thẳng tay thi hành chính sách khủng bố cực kì tàn bạo. Nhiều chiến sĩ cộng...
Đề bàiCuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 - 1933) đã tác động đến tình hình kinh tế và xã hội Việt Nam ra sao?Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 9 trang 72 để...
Đề bàiCăn cứ vào đâu để cho rằng Xô viết Nghệ - Tĩnh thật sự là chính quyền cách mạng của quần chúng dưới sự lãnh đạo của Đảng?Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 9...
Đề bàiCác đảng viên cộng sản trong nhà tù của thực dân Pháp đã thái độ như thế nào trước chính sách khủng bố tàn bạo của kẻ thù?Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 9...
Đề bàiPhong trào cách mạng nước ta đến năm 1935 đã phát triển trở lại như thế nào?Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 9 trang 75 để trả lời.Lời giải chi tiếtPhong trào cách mạng...
Đề bàiĐảng đã kịp thời có những thay đổi gì trong lãnh đạo để phong trào cách mạng nước ta có điều kiện phát triển trở lại sau một thời kì tạm lắng?Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào...