Bài 19. Sắt


I. TÍNH CHẤT VẬT LÍSắt là kim loại màu trắng xám, khi ỗ dạng bột có màu đen. Sắt có tính nhiễm từ (bị nam châm hút và sắt cũng có thể nhiễm từ trở thành nam châm). Khối lượng...
Đề bàiSắt có những tính chất hoá học nào? Viết các phương trình hoá học minh hoạ.Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào kiến thức đã học trang 59-60 sgk 9 để liệt kê các tính chất hóa học...
Đề bàiTừ sắt và các hoá chất cần thiết, hãy viết các phương trình hoá học để thu được các oxit riêng biệt:Fe3O4 , Fe2O3  và ghi rõ điều kiện phản ứng, nếu có.Lời giải chi tiếta) 3Fe + 2O2\(\xrightarrow{{{t^0}}}\) Fe304b) 2Fe...
Đề bàiCó bột kim loại sắt lẫn tạp chất nhôm. Hãy nêu phương pháp làm sạch sắt.Phương pháp giải - Xem chi tiếtCách 1: Có thể dùng nam châm hút sắt => tách riêng lấy FeCách 2: có thể dùng...
Đề bàiSắt tác dụng được với chất nào sau đây?a) Dung dịch muối Cu(NO3)2 ;b) H2SO4 đặc, nguội;c) Khí Cl2 ;d) Dung dịch ZnSO4.Viết các phương trình hoá học và ghi điều kiện, nếu có.Phương pháp giải - Xem chi tiếtChú ý: Fe...
Đề bàiNgâm bột sắt dư trong 10 ml dung dịch đồng sunfat 1M. Sau khi phản ứng kết thúc, lọc được chất rắn A và dung dịch B.a) Cho A tác dụng với dung dịch HCl dư. Tính khối iượng...