Bài 19: Sự chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích, và lượng chất


Hãy cho biết số mol của những khối lượng chất sau:a) 4 g cacbon ; 62 g photpho ; 42 g sắt.b) 3,6 g nước ; 95,48 g khí cacbonic ; 14,625 g muối ăn.GiảiSố mol của những lượng chất:a)...
Hãy tìm thể tích khí ở đktc của:0,25 mol CO2;                   0,25 mol O2;21g N2 ;                           8,8g CO2 ;9.1023 phân tử...
Vẽ biểu đồ là những hình chữ nhật để so sánh thể tích những khí sau ở đktc.a)1 g khí hiđro ; b) 24 g khí oxi ; c) 28 g khí nitơ ; d) 88 g khí cacbonic.GiảiTa có...
Hãy cho biết:a)Số mol và số nguyên tử của: 28 g sắt (Fe) ; 6,4 g đồng (Cu) ; 9 g nhôm (Al).b)Khối lượng và thể tích khí (đktc) của: 2 mol H2 ; 1,5 mol O2; 1,15 moi CO2...
Hãy tìm khối lượng của những đơn chất và hợp chất sau: CO2, H2O, N2, O2, H2, NaCl để cùng có số phân tử bằng nhau là 0,6.1023.GiảiMột mol chất (đơn chất hay hợp chất) là lượng chất có chứa...
Phải lấy bao nhiêu gam của mỗi chất khí sau để chúng cùng có thể tích khí là 5,6 lit ở đktc?a)CO2 ; b) CH4 ; c) O2 ; d) N2 ; e) Cl2.GiảiBiết 5,6 lít khí ở đktc có số mol...