Bài 19. Sự nở vì nhiệt của chất lỏng


Bài 19.1. Hiện tượng nào sau đây sẽ xảy ra khi đun nóng một lượng chất lỏng?A. Khối lượng của chất lỏng tăng.B. Trọng lượng của chất lỏng tăng,C. Thể tích của chất lỏng tăng.D. Khối lượng, trọng lượng và...
Bài 19.2. Hiện tượng nào sau đây sẽ xảy ra đối với khối lượng riêng của một chất lỏng khi đun nóng một lượng chất lỏng này trong một bình thủy tinh?A. Khối lượng riêng của chất lỏng tăng.B. Khối...
Bài 19.3. Hãy mô tả thí nghiệm vẽ ở hình 19.1 và giải thíchTrả lời:Khi đun, thoạt tiên mực nước trong ống tụt xuống một chút, sau đó mới dâng lên cao hơn mức ban đầu.Bởi vì, bình thủy tinh...
Bài 19.4. Tại sao ở các bình chia độ thường có ghi 20°C?Trả lời:Vì thể tích của bình phụ thuộc nhiệt độ. Trên bình ghi 20°C, có nghĩa là các giá trị về thể tích ghi trên bình chỉ đúng ở...
Bài 19.5*. An định đổ đầy nước vào một chai thủy tinh rồi nút chặt lại và bỏ vào ngăn làm nước đá của tủ lạnh. Bình ngăn không cho An làm, vì nguy hiểm. Hãy giải thích tại sao?Trả...
Dùng những dụng cụ chính xác, người ta đo được thể tích của cùng một lượng benzen (chất lỏng dễ cháy) ở những nhiệt độ khác nhau1. Hãy tính độ tăng thể tích (so với V0) theo nhiệt độ rồi...
Bài 19.7. Một bình cầu đựng nước có gắn một ông thủy tình như hình 19.3. Khi đặt bình vào một chậu đựng nước đá thì mực nước trong ống thủy tinhA. mới đầu dâng lên một chút, sau đó...
Bài 19.8. Hai bình cầu 1 và 2 vẽ ở hình 19.4 có cùng dung tích, cùng chứa đầy nước. Các ống thủy tinh cắm ở hai bình có đường kính trong d1 > d2. Khi tăng nhiệt độ của...
Bài 19.9. Ba bình cầu 1, 2, 3 (H.19.5a) có cùng dung tích, nút có cắm các ống thủy tinh đường kính trong bằng nhau. Bình 1 đựng đầy nước, bình 2 đựng đầy rượu, bình 3 đựng đầy dầu...
Bài 19.10. Nước ở trường hợp nào dưới đây có trọng lượng riêng lớn nhất?A. Thể lỏng, nhiệt độ cao hơn 4°C.B. Thể lỏng, nhiệt độ bằng 4°C.C. Thế rắn, nhiệt độ bằng 0°C.D. Thể hơi, nhiệt độ bằng 100°C.Trả...
Bài 19.11. Khối lượng riêng của rượu ở 0°C là 800kg/m3. Tính khối lượng riêng của rượu ở 50°C, biết rằng khi nhiệt độ tăng thêm 1°C thì thể tích của rượu tăng thêm \({1 \over {1000}}\) thể tích của nó...
Bài 19.12. Dụng cụ vẽ ở hình 19.6 dùng để đo sự nở vì nhiệt của chất lỏng. Ở nhiệt độ t1°C mực nước trong ống thủy tinh ở vị trí số 0, ở nhiệt độ t2°C mực nước trong...
Bài 19.13. Hình 19.7 vẽ thí nghiệm dùng để minh họa sự nở vì nhiệt đặc biệt của nước.Hãy dựa vào hình để trả lời các câu hỏi sau:a) Ở thí nghiệm hình 19.7a, nước được đưa tới nhiệt độ...