Bài 19. Sự nở vì nhiệt của chất lỏng


- Chất lỏng nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi.- Các chất lỏng khác nhau nở vì nhiệt khác nhau.Lưu ý: Chất lỏng bao giờ cũng phải đựng trong một bình chức bằng chất rắn. Khi được...
Đề bàiCó hiện tượng gì xảy ra với mực nước trong ống thuỷ tinh khi ta đặt bình vào chậu nước nóng? Giải thích.Lời giải chi tiếtKhi ta đặt bình vào chậu nước nóng, mực nước trong ống thủy tinh...
Đề bàiNếu sau đó ta đặt bình cầu vào nước lạnh thì sẽ có hiện tượng gì xảy ra với mực nước trong ống thuỷ tinh? Hãy dự đoán và làm thí nghiệm kiểm chứng?Lời giải chi tiết- Dự đoán:...
Đề bàiHãy quan sát hình 19.3 mô tả thí nghiệm về sự nở vì nhiệt của các chất lỏng khác nhau và rút ra nhận xét.Lời giải chi tiết- Mô tả thí nghiệm:Có 3 bình cầu bên trong mỗi bình...
Đề bàiChọn từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống của các câu sau:a) Thể tích nước trong bình (1)............. khi nóng lên, (2).............. khi lạnh đi.b) Các chất lỏng khác nhau nở vì nhiệt (3).....................Lời giải chi...
Đề bàiTại sao khi đun nước, ta không nên đổ nước thật đầy ấm?Phương pháp giải - Xem chi tiếtChất lỏng nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi.Lời giải chi tiếtDo chất lỏng nở ra khi nóng...
Đề bàiTại sao người ta không đóng chai nước ngọt thật đầy?Phương pháp giải - Xem chi tiếtChất lỏng nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi.Lời giải chi tiếtNgười ta không đóng chai nước ngọt thật đầy...
Đề bàiNếu trong thí nghiệm mô tả ở hình 19.1, ta cắm hai ống có tiết diện khác nhau vào hai bình có dung tích bằng nhau và đựng cùng một lượng chất lỏng, thì khi tăng nhiệt độ của...